§1. REKLAMACJE

  1. W przypadku reklamacji, Przedmiot wraz z dołączonym opisem reklamacji należy dostarczyć osobiście lub wysyłkowo na adres oddziału firmy: RAD-WIK Radosław Krupiński ul. Staszica 7/9 01-188 Warszawa.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej złożenia.
  3. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w uzgodniony sposób określony przy składaniu reklamacji.
  4. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać po adresem: https://systemrma.pl/reklamacje/obsluga/rad-wik/index.php

Jak wygląda proces składania reklamacji?

  1. Dodaj zgłoszenie reklamacyjne korzystając z formularza dostępnego >>TUTAJ<<.
  2. Poczekaj na nadanie numeru reklamacji (RMA), otrzymasz go drogą elektroniczną na podanego w zgłoszeniu maila.
  3. Przydzielony numer RMA umieść na paczce obok listu przewozowego i zabezpiecz go przed zniszczeniem.
  4. Paczkę prześlij do naszego Serwisu lub dostarcz bezpośrednio do naszego salonu stacjonarnego w Warszawie.

§2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27., przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

  • otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
  • świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osób

3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

. Przedmiot należy odesłać na adres oddziału firmy: RAD-WIK Radosław Krupiński ul. Staszica 7/9 01-188 Warszawa.